Настойка на IPTV в Kodi

За да гледате IPTV в Kodi се използват PVR Clients. Примерът е за най-простият откъм настройки клиент(както показва името му) IPTV Simple PVR Client. За неговото функциониране е достатъчно само да имате генериран плейлист с програми във формат .m3u. Такъв лист може да генерира добавката тип програми 'Free BG TVs Playlist Generator'. Тази програма и лист бяха генерирани в друга статия (тази статия) и ако сте я пропуснали трябва да извършите действията в нея.
1.От главната страница в меню 'Телевизия' изберете 'Браузър за добавки'

2.Избирате 'PVR IPTV Simple Client'

3.Кликвате на 'Конфигурация'.

4.В частта 'Локализация' с помощта на стрелките 'нагоре'/'надолу' избирате 'Локален път(включва локалната мрежа)'. Ще използваме листа, генериран от добавката 'Free BG TVs Playlist Generator'. Ако знаете лист, който се намира в Интернет трябва да използвате 'Отдалечен път(интернет адрес)' и да напишете адреса във 'Връзка до M3U плейлист'. Но понеже в статията се използва плейлиста от добавката 'Free BG TVs Playlist Generator' избираме 'Локален път(включва локалната мрежа)'

5.Избирате 'Път до M3U плейлист' и задавате пътя до плейлиста 'playlist.m3u'.В статията 'Инсталиране на добавка в Kodi' е подчертано, че трябва да запомните пътя до директорията, в която ще запишете плейлиста. След като сте избрали пътя кликвате на 'Добре' за да завършите настройките на клиента. Тази настройка е напълно достатъчна за функционирането на IPTV Simple PVR Client-а

6.Последната стъпка е да включите този клиент като кликнете на 'Включи'.

Сега вече може да гледате IPTV в Kodi.Списъка с програмите е генериран от една добавка, но ако разполагате с друг списък може да го зададете в настройките на IPTV Simple PVR Client-а. Може да използвате и друг PVR Client, но там се изискват други настройки, които не са обяснени в тази статия.

ВИДЕО: